Your browser does not support JavaScript!


Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku

Kupujúci so štatútom Spotrebiteľa a podnikateľa, ak konkrétna transakcia nesúvisí s predmetom jeho podnikateľskej činnosti, môže odstúpiť od zmluvy o predaji Tovaru zakúpeného od Transit Center bez udania dôvodu, predložiť príslušné vyhlásenie do 14 dní odo dňa uvoľnenia Tovaru (tj odo dňa prevzatia Produktu Spotrebiteľom).

Spotrebiteľ, ktorý odstúpi od zmluvy na diaľku, odošle výrobok predávajúcemu na vlastné náklady. Produkt by mal byť zaslaný do 14 dní odo dňa odoslania vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

Produkty zakúpené spoločnosťou vyžadujú, aby bol k vrátenej zásielke priložený vytlačený a podpísaný formulár.